Missio, visio, arvot

Välitän siitä, että kehittyminen mahdollistuu.

MISSIO

Auttaa näkemään mahdollisuus mahdottomassa

VISIO

Arvot ohjaavat toimintaa

ARVOT

Välittäminen


Kehittäessä ja hankalissa tilanteissa on uskaltauduttava epämukavuusalueelle. Se tarkoittaa, että ihminen suostuu tekemään asioita, joista ei ole sataprosenttisen varma – hän ei tiedä, osaako hoitaa homman, mutta yrittää kuitenkin. Ensimmäisessä hankalassa tilanteessa ei kannata nostaa käsiä pystyyn, vaan ihmisen tulee kyseenalaistaa myös perinteiset käytännöt. On oltava uskallusta miettiä ratkaisuja ilman rajoittavien uskomusten painolastia.

Välitän siitä, että kehittyminen mahdollistuu. Siihen tarvitaan jatkuvaa uteliaisuutta uuteen, joka kannustaa organisaatioissa yhdessä oppimiseen. Jos ihminen kadottaa uteliaisuuteensa, hän lakkaa näkemästä asioita lapsen tavoin kirkkaasti ja selkeästi ja lopulta kyynistyy. Tästä syystä ei kannata lakata ihmettelemästä niitä pienempiä ja arkisempia asioita myöskään organisaatioissa. Niillä voi olla iso merkitys.

Kun välittäminen ohjaa toimintaamme, on helpompi tehdä ja kokeilla uusia asioita.


Vastuullisuus

Vastuullisuus arvona tarkoittaa sitä, että sen mitä lupaan, pidän. Sen, mitä lupaamme, pohjana on aina kokonaisvaltaisesti kestävä ajattelu, jossa käytetään kaikkia niitä tietoja, taitoja ja välineitä hyväksi, millä kyetään tuottamaan kestävin ja kannattavin ratkaisu. Uskon, että  on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta elinvoimaa ja menestystä syntyy myös pitkällä tähtäimellä.  Mikä on lisäarvo, mitä kehitys tuottaisi ihmisille, organisaatiolle ja ympäröivälle maailmalle? Onko siitä synnytettävissä lisäarvoa?

Pyrimme alinomaa parantamaan resurssitehokkuuttamme ja minimoimaan toimintamme kielteiset ympäristövaikutukset. 
Huomioin myös, mikä on asiakkaallemme parasta. Pyrin aina hakemaan vastuullisen ja kantavan ratkaisun, joka on toimivin ja resurssitehokkain. 


Inhimillisyys

Ihminen on kaiken toimintani keskiössä. Aito välittäminen on läsnä kaikessa tekemisessäni. 
Kehitys on totuudenmukainen, kestävä ja kantava silloin, kun inhimillisyys ja yksilön aito  huomioiminen on läsnä kaikessa tekemisessä. Tämä ilmenee pienimmissäkin yksityiskohdissa.

Kukaan ei päätä tehdä itsestään korvaamatonta eikä joudu suojaamaan itseään joko panttaamalla tietoa tai pitämällä sitä omassa muistissaan dokumentoimatta sitä. Sama pätee myös ihmisen omaan sisäiseen maailmaan: avoimen ihmisen ei tarvitse puolustautua, hyökkäillä muita vastaan tai kokea muita uhkana, vaan hän uskaltaa rauhassa olla oma itsensä pelkäämättä torjuntaa.
 


Jaana Villanen, Prorigin Oy, Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland
+358 500 484 477   jaana.villanen@prorigin.fi
TietosuojaselosteMedialle