Tuotteista Tähtituotteita
Seitti.pro
FinnWalk

Tuotteista Tähtituotteita

Tuotteista Tähtituotteita

Tuotteista Tähtituotteita avartaa näkemyksiä siitä, kuinka jokainen meistä voi kehittää olemassa olevista tai suunnittelemista tuotteista tai palveluista tähtituotteita ja toisaalta, tuotteistaa tähtituotteita paketoimalla ne oikein ja ymmärrettävästi.

Tuotteistus-sanalla ei ole yhtä ainoaa tai oikeaa sisältöä. Useimmiten tuotteistuksella tarkoitetaan organisaation tai työyksikön tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen paketointia: palvelujen tarkempaa määrittelyä, täsmentämistä ja profilointia.


Palvelujen tuotteistus

Palvelujen tuotteistus on laajasti nähtynä palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa asiakkaille tarjottavien palvelujen tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, hinta tai muut ominaisuudet määritellään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Tuotteistamisessa on kyse palveluiden kehittämisestä sellaiseksi, että asiakas tietää mitä ostaa. Palvelutuotteen tarjoaja osaa kertoa asiakkaalle täsmällisesti, mihin palvelu on tarkoitettu, mistä se koostuu ja mitä se maksaa. Tuotteistaminen on siis osaamisen konkretisointia.

Tuotteistaminen on palvelun eräiden osien vakiointia niin, ettei palvelua tarvitse miettiä jokaisen asiakkaan kohdalla alusta pitäen.

Tuotteistaminen muodostaa oppimisalustan johon yksittäiset asiakaskokemukset voidaan kiinnittää ja luoda yhteistä ymmärrystä palveluorganisaatiossa.

Tuotteistaminen helpottaa asiakkaan palvelun hankkimista: kun sisällöstä on selkeä käsitys, tietää mitä palvelulta voi odottaa.

Kun asiakas näkee mistä osista palvelu koostuu, hän pystyy toteamaan lisäpalvelujen tarpeen. Kun tuotteistettua palvelua tarjotaan kokonaiselle organisaatiolle, on palveluntarjoajan kanssa asioivan henkilön helppo esitellä sitä omassa organisaatiossaan ja perustella sen hankintaa. Tuotekehittely on tuotteistamisen keskiössä.

Kirja yhdistettynä koulutuskokonaisuuteen muuttaa käsitystä tuotekehityksestä ja sen mahdollisuuksista jokaisen meidän toiminnassa.


Tutustu tarkemmin


Jaana Villanen, Prorigin Oy, Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland
+358 500 484 477   jaana.villanen@prorigin.fi
TietosuojaselosteMedialle