Kirjallista tuotantoani

  

 • Huippunaiset. Menestystarinoita

  Kuka menestyy ja miksi? Huippunaisia- kirja tarkastelee kysymystä naisnäkökulmasta ja kokoaa yhteen ne tekijät, jotka menestyneitten naisten urakehityksestä löytyvät. 
  Keskeisessä roolissa ovat muiden ihmisten tuki ja erilaiset resurssit sekä kyky hyödyntää eteentulevia mahdollisuuksia. Kaikkein ratkaisevinta ovat kuitenkin ne uskomukset ja arvot, joiden pohjalta huippunaiset ovat elämänsä rakentaneet.

  Kirjaa varten on haastateltu kiinnostava joukko suomalaisen yhteiskunnan menestyneimpiä naisia poliitikoista ja taiteilijoista yritysjohtajiin. Kirja esittää naisten urakehityksen ja johtajuuden tukemiseksi joukon konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Niiden avulla jokainen nainen voi edetä kohti unelmiensa uraa. 

  Kirja tuo myös esiin havainnon, että 50+ asiantuntijanaisissa on huomattava määrä potentiaalia, jonka merkitystä yrityselämässä ei tällä hetkellä täysimittaisestia tunnisteta. Yrityksille ja organisaatioille kirja tarjoaa erilaisia näkökulmia tämän potentiaalin hyödyntämiseen kilpailuetuna. 

  Kirja on kirjoitettu yhdessä Maaretta Tukiaisen kanssa.

  Julkaistu 8.3.2016

    Takaisin


Jaana Villanen, Prorigin Oy, Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland
+358 500 484 477   jaana.villanen@prorigin.fi
TietosuojaselosteMedialle