Kirjallista tuotantoani

  

 • Tuotteista Tähtituotteita

  Tuotteista Tähtituotteita avartaa näkemyksiä siitä, kuinka jokainen meistä voi kehittää olemassa olevista tai suunnittelemista tuotteista tai palveluista tähtituotteita ja toisaalta, tuotteistaa tähtituotteita paketoimalla ne oikein ja ymmärrettävästi.

  Tuotteistus-sanalla ei ole yhtä ainoaa tai oikeaa sisältöä. Useimmiten tuotteistuksella tarkoitetaan organisaation tai työyksikön tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen paketointia: palvelujen tarkempaa määrittelyä, täsmentämistä ja profilointia. Palvelujen tuotteistus on laajasti nähtynä palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa asiakkaille tarjottavien palvelujen tarkoitus, sisältö, laajuus, laatu, kustannukset, hinta tai muut ominaisuudet määritellään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

  Kirjan painos on loppuunmyyty.

  Julkaistu 5.9.2016

    Takaisin


Jaana Villanen, Prorigin Oy, Rantatie 59, 13300 Hämeenlinna, Finland
+358 500 484 477   jaana.villanen@prorigin.fi
TietosuojaselosteMedialle